Kostel sv. Jana

Kostel sv. Jana se nachází na mysu Planka, v kamenité a pusté krajině a je chráněné náboženské dědictví. Byl postaven na počest zázračné události. Podle legendy loď, na které byl sv. Jan (trogirský biskup 1062) s králem Kolomanem, vedle mysu Planka, ztroskotala. Sv. Jan Trogirský zachránil všechny námořníky a náklad, zázračně chodil po moři a nenamočil si nohy. Kostel je orientovaný ve směru východ – západ, má obdélníkový plán s půlkruhovou apsidou, a před apsidou se nachází jednoduchý oltář na jedné noze. Kostel má charakteristiky gotického slohu, která se projevuje ve formě lomeného oblouku, a románskou tradici napovídají masivní příruby, a ještě starší předrománskou naznačuje rozložení vnitřních stěn s mělkými oblouky mezi lezeny. Masivní tvar, tloušťka stěn, které byly postaveny v případech. Církev se nachází více než 10 m od moře, nicméně vlny dosáhnou do ní, takže je vyložena destruktivnímu působení mořské soli. Kvůli své velikosti a rustiky kostel splynul s hrubými kameny.