Kostelík sv. Mikuláše

Kostelík sv. Mikuláše se nachází v zátoce Lozica severozápadně od poloostrova Rogoznice, v části zvané Staro Selo nebo Vecchia Rogoznica. Tato mimořádně chráněná památka sakrálního dědictví se datuje ze začátku 14. století, přestože si archeologové a historikové myslí, že je starší. Kostelík je orientován ve směru východ-západ, je obdélníkového tvaru v půdorysu s polokruhovou apsidou na východní straně s výraznými znaky gotiky. Zvláštní zajímavostí je kropenka nacházející se mimo kostel, vlevo od vchodových dveří.

Kdysi dávno sloužil jako farní kostel dnešních obyvatel, kteří se společně s františkány přistěhovali z Bosny kolem r. 1301 před tureckými útočníky, do přestěhování na ostrov v r. 1601. Dnes se v kostelíku slouží mše na svátek sv. Mikuláše 6. prosince.

Kolem kostelíku je starochorvatský hřbitov z 13. století s neobvyklými náhrobními kameny. Na náhrobcích s lunárními a astrálními symboly nacházíme ještě i zobrazení nářadí, charakteristické pro tyto a okolní kraje. Zvláště zajímavá je deska, na které jsou viditelné stopy nápisu v latině, psaném gotikou, což je nezvyklé, jakož i ty, na kterých je sedmicípá hvězda, velmi zřídka viděná na náhrobních kamenech a náhrobcích, jakož i na jiných zobrazeních.