Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je také chráněn Zákonem o ochraně památek Chorvatska. Byl postaven na začátku 17 století na počest sv. Mikuláše. V roce 1615 vysvětil ho biskup V. Ariggoni, a bratrství ho udržovalo. Rozšířen byl v roce 1683 a pojmenován jménem Nanebevzetí Panny Marie, a v roce 1746 byl vysvěcen biskupem K. A. Donadini, jak o tom svědčí nápis na přední straně. Vesničané v roku 1800 na své vlastní náklady rozšířili kostel, přidali mu severní loď, a druhá loď byla vybudována v roce 1894.
Zvonice z kvádrů z francouzské pevnosti byla postavena v období 1873 – 1875 a ve stejném 1875 roku námořní orgány v Terstu darovali hodiny na zvonici jako výměnu za ostrůvek Mulo nebo Biofant, kde si postavili maják.
Rogozničký farní kostel je zvláštní v mnoha ohledech. Zajímavým faktem je to, že je to jedinečný malý chrám v Dalmácii, který je širší než delší. Je bohatý množstvím hodnotných uměleckých děl: zmiňuje se kříž z 14. století, který není k dispozici pro věřící a chráněn je někde v bezpečí a cenná umělecká postava pastýře z jesliček, které v roce 1905 z Říma přivezl tehdejší farář z Kaštela, proslulý dr. Jan Katalinić.