Dračí Oko

Jezero “Dračí oko“ je jedinečný hidrogeomorfologický fenomén na východním pobřeží Jaderského moře, kde se kvůli specifických fyzikálně – chemických vlastnosti vyvinula charakteristická flóra a fauna. Nachází se na poloostrově Gradina, s tenkou vrstvou, která odděluje zátoky Soline a Koprišće. Je obklopeno strmými útesy, vysokými 4 – 24m. Plocha jezera je cca 10.000 m² a největší naměřená hloubka je 15 metrů.
Jezero nemá žádné viditelné povrchové spojení s okolním mořem, ale tam jsou jasně viditelné mediolitorální schody. To dokazuje, že je v jezeře cítit příliv a odliv, a že existuje výměna vody z jezera a mořské vody přes pukliny a kanály v pórovitém vápenci. Jedinečné a zvláštní prostředí kolem jezera Dračí oko, se tlustou spodní vrstvou sirovodíku, zaujalo v posledních letech řady tuzemských a zahraničních vědců, a kvůli meromiktických a anoksických podmínek slané vody srovnávají ho s Černým mořem, s fjordem Framvaren v Norsku nebo kráterským jezerem Pavin ve Francii.
V průběhu staletí stávalo se, že se jezero “uvaří“, nebo, jak říkají vědci, že se stalo převrácení vodního sloupce, kvůli čemu je uvolněna elementární síra, která na povrchu uzavře přístup ke kyslíku, a v důsledku toho všechen svět, žijící v jezeře umírá. Tento jev obyvatelé také nazývají „probuzením draka“, a opakuje se přibližně každých třicet roků. Takové podmínky zaznamenali v roce 1997, když zemřelo 20.000 tun živých organismů v jezeře .
Díky tomuto neobvyklému přírodnímu jevu místní obyvatelé vymýšleli legendy.

Jedna z nich je příběh o třech bratrech, z nichž jeden byl slepý. Po smrti rodičů, přišel čas, aby se dědictví rozdělilo. Zdraví bratři podvedli slepého, a on je proklel slovy: „Pokud nejste spravedlivě rozdělili, ať se to všechno změní do jezera, a z vody skočí drak, který vás zhltne.“ A tak to bylo, půda pod nohama dvou nečestných bratrů se rozevřela, a z velké skuliny vyvařilo moře a vytvořilo jezero. Od té doby drak žil v jezeře a svým dechem otravoval zvířata v něm.

Tam je jiný příběh. Drak Murin, nemanželský syn Hery a Poseidona, ze svého paláce na ostrově Velká Smokvica vládl polisem Heraklea. Ochraňoval obyvatele před útočníky a lupiči, a oni mu mu každého roku na nejdelší den museli dát nejkrásnější dívku za ženu. Ale žádná nepřežila svatební noc. Legenda praví, že se jednoho dne na okřídleném koně Pegasusu objevil hrdina Aristoles, vnuk argonauta Jasona. On se zamiloval do dívky, která měla být nevěstou strašnému drakovi. Mladý hrdina vyzval draka na souboj s kopím, který s pomocí Hefesta a měsíčního prachu kovala silná bohyně Athena, a smrtelně ranil zvíře. Murin drápy vykopal vlastní oči . Jedno oko hodil daleko za hranice ostrova Mljet, kde je dnes Jaderské moře nejhlubší, a druhé mu sklouzlo pod nohy a rozpustilo kámen. V kamennou prohlubeň slilo se moře a nastalo jezero charakterického jména Dračí oko. Legenda říká, že když se dva milenci vykoupají v jezeře Dračí oko, zůstanou věrní k sobě po celý život, a jejich manželství ozdobuje plodnost a věčná láska.