Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZO Rogoznica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine […]