NP Kornati

Na udaljenosti od samo 20 nautičkih milja od Rogoznice nalazi se Nacionalni park Kornati. NP Kornati sastoji se od 89 nenaseljenih otoka, otočića i hridi koji su razmješteni na samo 70 četvornih kilometara. Budući da je opasno ploviti kroz labirint hridi, na Kornatima se nalaze brojni svjetionici poput Blitvenice i Sestrica koji su danas odredišta zaljubljenika u pustolovine.

Iz Rogoznice do NP Kornati možete doći vlastitim ili unajmljenim brodom, a tokom ljetne sezone i organiziranim cjelodnevnim izletom na nekom od izletničkih brodova iz Rogoznice.

Web: http://www.np-kornati.hr/