Kościołek św. Ivana

Kościołek św. Ivana znajduję sie na przylądku Planka, w pustym krajobrazie krasorym i jest chronione dziedzictwo religijne. Zbudowana w cześć cudownego wydarzenia, miejsce gdzie według legendy rozbił się łódź, w której był św. Ivan (biskup trogirski 1062.) z królem Kolomanem. Św. Ivan Trogirski uratował wszytkie żeglarzy i ładunke, cudownie chodząc po morzu, nie zmoknąc nogi. Kościółek zorientowany w kierkunku wschód-zachód, ma kształt prostokątny, z półkolistą absydą, a przed apsydą znajduje się prosty ołtarz na jednej nodze. Kościółek ma cechy stylu gotyckiego, który jest widoczny w sklepeniu krzyżowo-żebrowym, a na romańską tradycję wskazują masywne lizeny i skarpy, a na jeszcze starszą przedromańską tradycje wskazuje podział ścian wewnątrz kościoła z płytkimi łukami między lizenami. Masywny kształt, grubość ścian wkazuje źe dobrze wybudowany, bo chociaż kościółek od morza oddalony więcej od dziesiąć metrów, fale sięgną do jego, dlaczego jest narożony na niszczycielskie dzialania słonego wiatru. Masywnością i wiejskowością kościółek złączył z surowymi skałami.