N A T J E Č A J za direktora Turističkog ureda TZ Rogoznica

Na temelju članka 18. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/2017, 72/2017),  članka 23. stavka 1. točka 6. i članka 39. stavak […]

Digital Accessibility – Accessibility Statement

Digital Accessibility   ACCESSIBILITY STATEMENT With the entry of the Law on accessibility of websites and software solutions for mobile devices of public sector bodies of the Republic of Croatia, Rogoznica Tourist Board publishes a Statement on the accessibility of its website and applications related to services and projects (EU) 2016/2102, and enable the provision […]

Digitalna pristupačnost – Izjava o pristupačnosti

Digitalna pristupačnost   IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Turistička zajednica Općine Rogoznica nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) […]

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZO Rogoznica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine […]